Langvik Båtforening

 

 

Rapporter : Møter, Medlemslister og Regnskap

2020

Årsmøtet 2020-UTSATT:
Innkalling til årsmøtet 2019
Referat fra årsmøtet 2019

Medlemslister 2019
Båtplasshavere_2020
Venteliste 2020

Regnskapstall fra 2018:
Regnskap 2019

2019

Årsmøtet 2019:
Innkalling til årsmøtet 2019
Referat fra årsmøtet 2019

Medlemslister 2019
Båtplasshavere_2019
Venteliste 2019

Regnskapstall fra 2018:
Regnskap 2018

2018

Årsmøtet 2018:
Innkalling til årsmøtet 2018
Referat fra årsmøtet 2018

Medlemslister 2018
Båtplasshavere_2018
Venteliste 2018

Regnskapstall fra 2017:
Regnskap 2017

2017

Årsmøtet 2017:
Innkalling til årsmøtet 2017
Referat fra årsmøtet 2017

Medlemslister 2017
Båtplasshavere_2017
Venteliste 2017

Regnskapstall fra 2016:
Regnskap 2016

2016

Årsmøtet 2016:
Innkalling til årsmøtet 2016
Referat fra årsmøtet 2016

Medlemslister 2016
Båtplasshavere_2016
Venteliste 2016

Regnskapstall fra 2015:
Regnskap 2015

2015

Årsmøtet 2015:
Innkalling til årsmøtet 2015
Referat fra årsmøtet 2015

Medlemslister 2015
Båtplasshavere_2015
Venteliste 2015

Regnskapstall fra 2014:
Regnskap 2014

2014

Årsmøtet 2014:
Innkalling til årsmøtet 2014
Referat fra årsmøtet 2014

Medlemslister 2014
Båtplasshavere_2014
Venteliste 2014

Regnskapstall fra 2013:
Regnskap 2013

2013

Årsmøtet 2013:
Innkalling til årsmøtet 2013
Referat fra årsmøtet 2013

Medlemslister 2013
Båtplasshavere_2013
Venteliste 2013

Regnskapstall fra 2012:
Regnskap 2012

2012

Årsmøtet 2012:
Innkalling til årsmøtet 201
Referat fra årsmøtet 201

Medlemslister 2012: (skal oppdateres)
Båtplasshavere_2012
Venteliste 2012

Regnskapstall fra 2011 :
Regnskap 2011

2011

Årsmøtet 2011:
Innkalling til årsmøtet 2011
Referat fra årsmøtet 2011

Medlemslister 2011: (skal oppdateres)
 Båtplasshavere_2011
Venteliste 2011

Regnskapstall fra 2010 :
Regnskap 2010

2010

Årsmøtet 2010:
Innkalling til årsmøtet 2010
Referat fra årsmøtet 2010

Medlemslister 2010:
Andelshavere 2010
Venteliste 2010

Regnskapstall fra 2009 :
Balanse 2009
Hovedbok 2009
Resultat 2009
Reskontro2009
Budsjett 2010

2009

Årsmøtet 2009:
Innkalling til årsmøtet 2009
Referat fra årsmøtet 2009

Medlemslister 2009:
Andelshavere 2009
Venteliste 2009

Regnskapstall fra 2008 :
Balanse 2008
Hovedbok 2008
Resultat 2008
Reskontro2008
Budsjett 2009

2008

Årsmøtet 2008 :  
Innkalling til årsmøtet 2008
Referat fra årsmøtet 2008

Medlemslister 2008:
Andelshavere 2008
Venteliste 2008

Regnskapstall fra 2007 :
Balanse 2007

Hovedbok 2007
Resultat 2007
Budsjett 2008

2007

Medlemslister 2007:
Andelshavere 2006-07
Venteliste 2006-07

Regnskapstall fra 2006 :
Balanse 2006

Hovedbok 2006
Resultat 2006
Budsjett 2007


2006

Medlemslister :
Andelshavere 2005-06
Venteliste 2005-06

Regnskapstall fra 2005 :
Balanse 2005

Hovedbok 2005
Resultat 2005
Budsjett 2006

 

www.knbf.nowww.norskesjo.no