Langvik Båtforening

 

 

Våre nettsider er en service og et medium for kommunikasjon til våre medlemmer. Her vil dere finne vedtekter, informasjon fra styret , samt dokumenter knyttet til foreningens drift. Ved å benytte linker og menyer kan du få frem ønsket informasjon.

 

Regnskap, medlemslister mm  : se Rapporter


Alle som ikke skal benytte sin plass i sesongen bes gi beskjed til styret snarest.

Plassene blir fordelt og vi sender ut årets kontigenter fortløpende. Oversikt finner du under Meny - Plassfordeling

Husk at medlemsskap i Langvik Båtforeing betinger medlemsskap i Bygdø Vel.
http://www.bygdovel.no/

Styret ønsker alle medlemmer en god sommer og et aktivt båtliv.

 

Nyttig info  :
For de av våre medlemmer på venteliste som evt har båt som står på henger vil vi informere om at Frognerkilens Båtforening har igangsatt "Båtplass på land" på opplagsplassen på Sjølyst. Plass til 1 henger med båt og en P plass. Kjør båten din ned rampe når du skal bruke den..  Mer info : www.FB1860.no / aro@frisurf.no , (ordning etablert 2007)

www.knbf.nowww.norskesjo.no